Ceļvedis novērtēšanas un atzīšanas ārvalstu izglītības, Izglītības un zinātnes Ministrijas

Šeit jūs atradīsiet norādījumus par novērtējumu unārvalstuDiplomu un citu kvalifikāciju darba tirgū vai izglītības sistēmā.